dom Urbanic

Na začiatku návrhu existoval silný oporný bod, základná vodiaca línia, ktorej sme sa chytili. Prvorepubliková moderna a jej mestský dom. Za pomerne strohou fasádou skrytý dobre fungujúci program, rozmanitá funkcia a prepracovaný detail.
Paralelnú líniu návrhu tvorili priame súvislosti so stavbou a jej lokalita. Parcela sa nachádza v centre Bratislavy, oproti konečnej zastávke trolejbusu. Ulica je pomerne úzka, nevľúdna k chodcom. Pomáha jej blízkosť filmového klubu Lumier /bývalý Charlies/. Neďaleký komplex starého Priora a hotela Kyjev je síce impozantný pokus, ale pomerné negatívne zasiahol peknú časť mesta/ Dunajskú a Špitálsku ulicu/ a spravil z nej anonymný priestor. A to je atmosféra našej ulice, anonymná, smutná a s tou sme sa museli vysporiadať.“ Naopak dvorová strana parcely v sebe skrýva pozitívny náboj. Priamo susedí s vnútorným dvorom maďarského gymnázia. Túto devízu  sme mohli  využiť i v projekte. Jednou zo záväzných podmienok magistrátu totiž bolo v navrhovanom objekte situovať materskú škôlku. Projekt musel skĺbiť niekoľko odlišných funkcií v jednej budove: funkčný mestský parter, škôlku pre deti, podzemné garáže, kancelárske resp. firemné priestory a bývanie.

Investor: Dixia Sollaris, s.r.o.

Autori: Ing. arch. Jozef Frajka, Ing. arch. Jaroslav Hrivnák

Projekt: 2008 – 2009

Realizácia: 10.2010 – 07.2012

Plocha pozemku 1462 m2, Zastavaná plocha 1400m2

Úžitková plocha 2248 (byty),  732 (kancelárske priestory),

316 (obchodné priestory), 78 parkovacích miest

Kategória: