Administratíva Praha

Offices Praha – STROM telecom

Rok 2005

Architektonický návrh.

Architektura této budovy je zapuštěna resp. zasypána v terénu, čím vytváří dominantní přírodní prvek, zatravněný kopec s vysázenými stromami, působící jako živé symboly administrativní budovy Strom telecom. V samotným jádře kopce je vsazené centrální atrium, které má za úlohu prosvětlit trakty budovy a vytvořit reprezentativní prostor. A pravě tady je koncentrována veškerá snaha o vytvoření kvalitního, architektonicky zajímavého prostoru co se týče výrazné citlivě řešené barevnosti, výběru kvalitních materiálu a tvarů. Vysoce reflexní fasáda má zabezpečit pocit otevřeného vzdušného prostoru. Co se týče návaznosti na stávající budovou, tak ta je propojena v 2.n.p. s novou administrativou, proskleným kubusem – lávkou.

Konstrukce a funkční členění.

Z části do terénu zapuštěný objekt má jednoduchý, variabilní skeletový konstrukční systém s prosklenou vysoce reflexní fasádu exponovanou do vnitřního atria. Po celém obvode do 2.patra jsou umístěny garáže, které jsou zasypány zeminou. Hlavní vstup je orientován přímo na stávající budovu a venkovní parkoviště. V 1. p.p. a 2.n.p. se nachází otevřené prostory pro marketing a obchod. V těchto prostorech jsou i viditelně umístěny zasedací místnosti, které vycházejíc z fasády dotvářejí celkový ucelený ráz atria. Součástí 1.n.p. je gastro – kuchyň s jídelnou pro zaměstnance společnosti. Technické zázemí (VZT, trafo, dieslagregát) je umístěno do suterénu. V 2. a 3.n.p. se nachází místnosti jak pro výzkum a vývoj IT technologií tak i otevřený variabilní freespace prostor. Vnitřní prostory jsou dodatečné prosvětleny i vnitřními atriemi, které jsou umístěny po vnitřních stranách konstrukce. Garáže jsou odvětrány systémem šachet vyúsťujících na povrch a bodově prosvětleny pomocí bodových světlíků.

Architektonická štúdia vypracovaná pre pražský ateliér A8000.

Autor konceptu: Ing.arch. Jiří Sřítecký, Ing.arch. Jozef Frajka

Autor riešenia: Ing.arch. Jozef Frajka

Kategórie: ,