rekonštrukcia domu

Rekonštrukcia rodinného domu, Na skale v Devínskej Novej Vsi, s výhľadom na Rakúsko a zámok Schloshoff.

Pôvodná hmota domu bola od ulice zachovaná a doplnená o novú nadstavbu podkrovia a prístavbu na záhrade, s prekrytou terasou.

Dom sa nachádza na úzkom pozemku, pristavaný od zadnej časti k susednému objektu. Návrh rekonštrukcie je inšpirovaný konceptom

obdobia moderny a funkcionalizmu, z ktorého pôvodne pochádza. 

Autor: Ing. arch. Jozef Frajka

Rok: 2023

Kategória: