objekt firmy

Reprezentačný objekt firmy „Poľnohospodár“ je navrhnutý s cieľom poskytnúť príjemné a profesionálne prostredie pre obchodné stretnutia, prezentácie a ďalšie podujatia spojené so zameraním firmy. Tento objekt je navrhnutý tak, aby čo najviac ponúkol priestor pre prezentáciu poľnohospodárskej firmy a jej produktov. 

Objekt má moderný a funkčne riešený dizajn, ktorý zodpovedá zameraniu a hodnotám firmy. Fasáda je vyhotovená z rôznych druhov kvalitných materiálov, ktoré sú odolné voči poveternostným vplyvom a zároveň esteticky príťažlivé. Vstupná časť je navrhnutá tak, aby svojim riešením pritiahla pozornosť návštevníkov, je otvorená a zároveň zastrešená, s funkciou vonkajšieho posedenia a spája ostatné objekty do jedného celku. Interiér objektu je organizovaný tak, aby ponúkol uvoľnenú a zároveň profesionálnu atmosféru. Viaceré miestnosti slúžia svojim účelom, ako napr. časť určená pre konferencie, prezentácie produktov, ukážku nových technológií a podobne alebo samostatná časť pre ubytovanie návštevníkov a hostí. Hlavná časť objektu je prepojená s okolím firemných viníc, vodných plôch a sadov, pomocou veľkých presklených plôch.

Investor: Poľnohospodár Nové Zámky

Autori: Ing. arch. Jaroslav Hrivnák, Ing. arch. Martin Mišík, Ing. arch. Jozef Frajka, Barbora Hudecová

Kategória: