jaskyňa DRINY

Náučný chodník k jaskyni Driny sa nachádza v Malých Karpatoch, juhozápadne od zámku v Smoleniciach. Jaskyňa je jedinou sprístupnenou podzemnou časťou Malých Karpát a je Národnou prírodnou pamiatkou. Pri tvorbe sme sa inšpirovali cestou objaviteľov jaskyne Imricha Vajsábela a Jána Baniča, prírodným prostredím lesa, v ktorom sa nachádza a samotným tvarom jaskyne. Materiálom tabúľ a hracích prvkov je agátové drevo a kompozit. V návrhu sú jednotlivé prvky zamerané na udržanie rovnováhy /balans prvky/ – napr. lezecké steny, horizontálne drevené balans prvky a interaktívne /edukačné/ objekty.

Projektová dokumentácia rieši návrh umiestnenia jednotlivých stanovíšť, kde sú umiestnené lavičky, preliezky, náučne tabule k stanovištiam, interaktívne tabule a aj smetné koše. Účelom bolo vytvorenie náučného chodníka s informačnými tabulami zameranými na miestnu faunu, flóru, samotnú jaskyňu a jej históriu, a tým vytvoriť odpočinkové zastavenia s edukačnými, interaktívnymi a hracími prvkami.

Investor: Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj

Autori: Ing. arch. Jozef Frajka, Ing. arch. Jarmila Dobríková

Realizačný projekt / 2022

Kategória: