*

Návrh nášho nového loga vychádzajúci z konceptu hniezda /úľa/, ako miesta ochrany a útulne, zároveň aj ako otvorený priestor pre nové nápady a myšlienky pri samotnom hľadaní a tvorbe architektúry a dizajnu.

Kategória: